Skip to Content

Heliga Kors Kyrka

Heliga Kors Kyrka

Heliga Kors Kyrka i Ronneby. Fotograf: Mikhail Markovskiy/Shutterstock

Heliga kors kyrka är en av Sveriges äldsta kyrkor. Den invigdes redan på 1100-talet och är en av få byggnader som överlevde Ronnebys stora stadsbrand på 1800-talet.

Det är en storslagen kyrkobyggnad som vittnar om svunna tider och Blekinges historia. I den stora ekporten finns bland annat hack som ska ha tillkommit i samband med Ronneby blodbad på 1500-talet.

Heliga kors kyrka är öppen dagligen för allmänheten från klockan 10:00 till 16:00. Mässor och gudstjänster hålls frekvent under årets gång. En medeltida sevärdhet i Blekinge som vi kan rekommendera att besöka om man har intresse för religion och historia.

Fotograf: Noomi Bertilsdotter/Mostphotos

De äldsta delarna av kyrkan är långhuset och halva korbyggnaden, som båda härstammar från den ursprungliga kyrkobyggnaden som uppfördes på 1100-talet. Kyrkans gotiska prägel kom till på 1300-talet, precis som sakristian. På 1400-talet uppfördes kyrkans torn i väster, där det hänger tre klockor. Den äldsta klockan är gjuten i Lübeck på 1500-talet.

Ronnebys medeltida kyrka
Ronnebys medeltida kyrka. Fotograf: Antony McAulay/Shutterstock

Interiör

Inne i kyrkan finns ett flertal vackra kalkmålningar, varav de flesta är daterade till 1500-talet och 1600-talet. En av de mest imponerande målningarna är den stora målning som föreställer Petrus som påve.

Målningar i Heliga Kors kyrka
Kalkmålningar som är flera hundra år gamla. Fotograf: JanneBanan/Mostphotos

Altaruppsatsen är daterad till 1652 och är en gåva till kyrkan från borgmästare, råd och menige borgerskap i Ronneby. Den består av tre delar, Nattvardens instiftelse, korsfästelsen flankerad av de fyra evangelisterna samt Kristus med segerfana efter hans uppståndelse.

Altare i Heliga Kors kyrka
Altare i Heliga Kors kyrka. Fotograf: JanneBanan/Mostphotos

Predikstolen är även den från 1600-talet. Den är rikt utsmyckad med skulpturer som föreställer de fyra evangelisterna och aposteln Paulus.

Predikstolen i Heliga Kors kyrka
Predikstolen i Heliga Kors kyrka. Fotograf: JanneBanan/Mostphotos

Kyrkans epitafier

Inuti kyrkan finns ett flertal epitafier, en typ av minnestavlor, som borgarna i Ronneby smyckat kyrkan med. En majoritet av alla epitafier i Heliga kors kyrka är daterade till 1500-talet och 1600-talet.

  • Epitafium över Voltar Hindriksson från 1500-talet.
  • Epitafium över Claus Fibiger från år 1569.
  • Epitafium över Johan Kleinborg från år 1587.
  • Epitafium över Harmen Wilke Karzman 1599.
  • Epitafium från 1636 över borgmästare Herman Schlüter med familj.
  • Epitafium över borgmästaren Knut Petersson från år 1637.
  • Epitafium från 1651 över lagman Caspar Petersson Schow.
  • Epitafium över Christer Findorphius från år 1703.
  • Epitafium över Anna Lawensdotter Skoug från år 1726.
Epitafium i Heliga Kors kyrka
Epitafium i Heliga Kors kyrka. Fotograf: JanneBanan/Mostphotos

Gravstenar

Inne i kyrkan finns omkring 60 gravstenar, varav de flesta tillhör gamla borgare och präster. En gravsten utmärker sig dock då den tillhör en bonde vid namn Jöns. Den äldsta gravstenen tillhör en gammal krigsman vid namn Jens Holebeke som dog 1354.

Vägbeskrivning

Heliga Kors kyrka ligger vid kyrkogatan i centrala Ronneby och kan bland annat nås via Munktrappan.

Munktrappan som leder upp till kyrkan i Ronneby
Munktrappan som leder upp till kyrkan i Ronneby. Fotograf: JanneBanan/Mostphotos