Skip to Content

Blomsholms skeppssättning

Blomsholms skeppssättning

Blomsholms skeppsättning från Järnåldern. Fotograf: jn.koste/Shutterstock

Blomsholms skeppssättning är en av Sveriges mest betydande fornlämningar från järnåldern. Ett stort stenskepp med 49 resta stenar som breder ut sig på ett område som sträcker sig 40 meter på längden.

Skeppssättningen är belägen vid Blomsholms säteri och det är en unik sådan med stävstenar som är hela fyra meter höga. De lägsta stenarna är placerade i mitten av långsidorna, vilket har gett det gamla stenskeppet en välvd profil.

I samma område finns ett flertal gravfält samt Bohusläns största domarring och Grönehög, som är Bohusläns största gravhög. Blomsholmsområdet är en plats som är full av bohuslänsk fornhistoria.

Stenskeppet Blomsholm
Stenskeppet Blomsholm. Fotograf: Caspar Schlageter/Shutterstock

Stenskeppet är rest på en höjd med fri utsikt mot väster. Kustlinjen låg då närmre än vad den gör idag och Blomsholmsskeppet syntes tydligt från den gamla segelleden som gick några hundra meter bort.

Det har inte gjorts någon arkeologisk utgrävning av Blomsholms skeppssättning, men ledande experter uppskattar att stenskeppet troligtvis härstammar från samma period som en del av gravarna, vilka har dateras till 400-600 år efter Kristus.

Blomsholmsskeppet i Bohuslän
Blomsholmsskeppet i Bohuslän. Fotograf: Danita Delimont/Shutterstock

När Blomsholms skeppssättning restes för cirka 1500 år sedan placerades det gamla stenskeppet precis intill stranden i en havsvik. Under järnåldern var havsnivån högre än vad den är idag, vilket kan vara svårt att föreställa sig idag då Blomsholmsskeppet numera har åkermark kring sig.

Blomsholms skeppssättning är en historisk sevärdhet i Bohuslän som är väl värd ett besök i kombination med övriga fornlämningar i området, som alla vittnar om en svunnen tid.

Fyra av 49 stenar som utgör Blomsholmsskeppet
Fyra av 49 stenar som utgör Blomsholms skeppssättning. Fotograf: Caspar Schlageter/Shutterstock

Vägbeskrivning

Blomsholms skeppssättning ligger cirka 7 km nordost om Strömstad. Med bil tar det cirka 10 minuter att köra längs väg 176. Gratis parkering finns vid vägen, mellan gravfälten.

Med kollektivtrafik är det möjligt att åka buss 111 från Strömstad till Blomsholmsmotet, varifrån det sedan är cirka 1 kilometers promenad, följ skyltarna mot Blomsholms säteri.

blomsholms skeppsättning utmarkerat på karta