Skip to Content

Quiz om Karlshamn

Quiz om Karlshamn

Hur mycket kan du om Karlshamn? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Karlshamnsquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Karlshamns kommun? (cirka)
Vad hette Karlshamn innan år 1666?
Fotograf: okänd / Järnvägsmuseet
I vilket landskap ligger Karlshamn?
Vad har Karlshamn för riktnummer?
Karlshamn har en gång i tiden haft ett allsvenskt fotbollslag...vilket?
Vilken av följande tätorter är inte en ort i Karlshamns kommun?
Vad heter ån som rinner genom staden?
Foto: Fredrick Bjorkman/Shutterstock
I Karlshamn arrangeras det årligen en stor festival under vecka 29. Vad heter den?
Vilket av följande smeknamn är förknippat med Karlshamn?
Till vilken baltisk stad går färjan från Karlshamn?

Testa dina kunskaper om andra städer i Blekinge

Hur mycket kunde du om Karlshamn? Dela gärna ditt resultat i kommentarsfältet nedan eller utmana dina vänner för att se vem som kan mest om Karlshamn.

Marie Eriksson

Friday 13th of October 2023

Flyttade till Kristianstad-75 men hade ändå alla rätt, Sveriges trädgård är alltid hemma 👍❤

Eva Olsson

Friday 13th of October 2023

Jag hade ett fel