Skip to Content

Quiz om Boden

Quiz om Boden

Bodens resecentrum. Foto: Michael715 / Shutterstock.com

Hur mycket kan du om Boden? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Bodenquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Bodens kommun? (cirka)
Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.com
Vilken älv rinner genom Boden?
I vilket landskap ligger Boden?
Vad har Boden för riktnummer?
Vad heter det lokala fotbollslaget i Boden?
Vilken av följande tätorter är inte en ort i Bodens kommun?
Vad är det för byggnad som visas på bilden nedan?
Vad heter stadsfestivalen i Boden som äger rum i juli månad?
Vem av följande artister är född i Bodens kommun?
På bild ser du en historisk sevärdhet i Boden som är en del av militäranläggningen som ibland kallas för "Låset i norr". Vad är namnet på detta bergfort som är öppet för allmänheten?
Vad heter äventyrsbadet i Boden?
Idag känner vi till staden som Boden, men hur lyder den första skriftliga benämningen på Boden från en riksskattelängd från 1539?

Testa dina kunskaper om andra städer i Norrbotten

Ewa Andersson

Tuesday 5th of March 2024

Kalix är ingen stad!

Svenska Destinationer

Tuesday 5th of March 2024

Kalix är en stad enligt definitionen större tätort. Stad är inget officiellt begrepp i Sverige sedan den stora kommunreformen på 70-talet. När man pratar om städer idag så syftar man främst på större tätorter och inte orter som traditionellt sett haft stadsprivilegier. Här kan du se mer om hur SAOL beskriver ordet stad https://svenska.se/saol/?id=2932196&pz=5

Mattias Rönn

Tuesday 5th of March 2024

3/12