Skip to Content

Quiz om Eksjö

Quiz om Eksjö

Röda hus i Eksjö. Fotograf: Volker Rauch/Shutterstock

Hur mycket kan du om Eksjö? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Eksjöquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Eksjö kommun? (cirka)
Foto: Scandphoto / Shutterstock.com
I vilket landskap ligger Eksjö?
Vilket av följande påståenden stämmer om Eksjö?
På torget står den berömde ryttarstatyn. Vem eller vad föreställer statyn?
Vilket av de tolv småländska små landen var Eksjö en del av?
I Eksjö kommun finns ett naturreservat med en dramatisk bergsklyfta. Vad heter platsen?
Från vilket århundrade är det nuvarande stadshotellet?
Foto: Lara Red / Shutterstock.com
Vilket län tillhör Eksjö?
Vad heter den flämländske byggmästaren som stakade ut Eksjös stadsplan på 1500-talet?
Foto: Scandphoto / Shutterstock.com
Vilken kung gav stadsrättigheter till Eksjö?
Vad har Eksjö för riktnummer?
Vilken av följande orter är INTE en tätort i Eksjö kommun?

Testa dina kunskaper om andra städer i Småland