Skip to Content

Quiz om Eskilstuna

Quiz om Eskilstuna

Vackra hus längs ån i Eskilstuna. Fotograf: Carsten Medom Madsen/Shutterstock

Hur mycket kan du om Eskilstuna? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Eskilstunaquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Eskilstunas kommun? (cirka)
Foto: Carsten Medom Madsen/Shutterstock
Vilket landskap tillhör Eskilstuna?
Vilket av följande smeknamn används ibland för att beskriva Eskilstuna?
Foto: Hossein Ghajar/Shutterstock
Eskilstuna och Torshälla kanal binder samman Mälaren med en annan sjö, vilken?
Foto: JanneBanan/Mostphotos
Vilken av följande slogans är förknippad med Eskilstsuna?
Foto: Niklas Storm/Shutterstock
Vad hände i Eskilstuna 1771?
Vilket av följande svenska rockband har sitt ursprung i Eskilstuna?
Foto: Elnur/Shutterstock
Vad heter den lokala tidningen i Eskilstuna som grundades 1890?
Vilket år fick Eskilstuna sina stadsprivilegier utfärdade av Karl X Gustav?
Vad heter ån som rinner genom Eskilstuna?
Foto: JanneBanan/Mostphotos
Vad har Eskilstuna för riktnummer?
Vilken Europaväg är det som passerar Eskilstuna?
Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
Vad heter den lokala handbollsklubben som är ett av Sveriges mest framgångsrika handbollslag?
Foto: nikolaskus/Shutterstock
Vad heter huvudtorget i Eskilstuna?
Foto: JanneBanan/Mostphotos
Vad heter fotbollsarenan i Eskilstuna som bland annat är hemmaplan för AFC Eskilstuna, IFK Eskilstuna och Eskilstuna United DFF?
Foto: johanneswahlberg/Mostphotos

Testa dina kunskaper om andra städer i Södermanland

Peter kaski

Tuesday 14th of May 2024

13/15

taisto hämäläinen

Tuesday 14th of May 2024

15/15

Mattias

Tuesday 14th of May 2024

7/15.