Skip to Content

Quiz om Falköping

Quiz om Falköping

Utsikt över Falköping. Fotograf: Lasse Johansson/Shutterstock

Hur mycket kan du om Falköping? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Falköpingquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Falköping kommun? (cirka)
Foto: Lasse Johansson / Shutterstock.com
I vilket landskap ligger Falköping?
I Falköpings kommun finns en sjö som är särskilt känd för alla tranor som samlas där år efter år. Vad heter sjön?
Vilket län tillhörde Falköping innan Västra Götalands län?
Falköpings kommun har en slogan och vision som lyder enligt följande:
Foto: Lasse Johansson / Shutterstock.com
I Falköping finns Skaraborgs största skidanläggning. Vad heter skidbacken?
Vad heter den lokala tidningen som grundades 1857?
Vilken av följande orter är en vänort till Falköping?
Foto: Alex_Mastro / Shutterstock.com
Tre fjärdedelar av alla Sveriges ... finns på Falbygden. Vad är det som finns där?
Vilken svensk kung gav Falköping förnyade stadsrättigheter 1620?
Vad har Falköping för riktnummer?
Vilken av följande orter är INTE en tätort i Falköpings kommun?

Mattias

Saturday 23rd of March 2024

5/12.