Skip to Content

Quiz om Härnösand

Quiz om Härnösand

Utsikt över Härnösand. Fotograf: Adam Hoglund/Shutterstock

Hur mycket kan du om Härnösand? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Härnösandsquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Härnösands kommun? (cirka)
Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.com
I vilket landskap ligger Härnösand?
1885 blev Härnösand första stad i Europa med...
Vilket av följande smeknamn är förknippat med Härnösand?
Vad heter Härnösandsstranden som visas på bilden nedan?
I vilket län är Härnösand residensstad?
Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.com
I Härnösand finns en av Sveriges två domkyrkor som ...
Vad heter det lokala fotbollslaget i Härnösand?
Vad heter stadsfestivalen i Härnösand som äger rum i juli månad?
Vilken svensk kung grundade Härnösand?
Vad har Härnösand för riktnummer?
Vilket av följande djur syns på kommunvapnet för Härnösands kommun?

Testa dina kunskaper om andra städer i Norrland