Skip to Content

Quiz om Höör

Quiz om Höör

Järnvägsstationen i Höör. Fotograf: Michael Erhardsson/Mostphotos

Hur mycket kan du om Höör? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i Höörkunskap!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

I vilket landskap ligger Höör?
Vilket av följande kan man besöka i Höör?
Hur många invånare har Höörs kommun? (cirka)
Foto: Nimra/Mostphotos
5 kilometer söder om tätorten ligger ett slott med anor från 1100-talet. Vad heter slottet som ligger i Höörs kommun?
Foto: Beatrice/Mostphotos
I centrala Höör finns en sjö som ligger på gångavstånd från järnvägsstationen. Vad heter sjön?
Foto: Magnus Bengtsson/Mostphotos
I Höör möts två riksvägar, den ena är riksväg 13. Vilken är den andra riksvägen som går genom orten?
Vad har Höör för riktnummer?
Vad heter idrottsplatsen där Höörs IS spelar sina hemmamatcher?
Bild: Vector House/Shutterstock
Hur många tätorter finns det i Höörs kommun?
I vilken månad anordnas vanligtvis Höörs marknad?
Foto: Nimra/Mostphotos
Vilket år kom järnvägen till Höör?
I vilken härad ingick Höörs socken?
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Varifrån kommer ortsnamnet Höör?
Foto: Mejra Ferhatbegovic/mostphotos
Från vilket århundrade är Höörs Gästgifwaregård?
Bild: Save nature and wildlife/Shutterstock
Vilket politiskt parti blev störst i Höörs kommunval 2022?
Foto: vchal/Shutterstock

Testa dina kunskaper om andra skånska orter