Skip to Content

Quiz om Jönköping

Quiz om Jönköping

Hur mycket kan du om Jönköping? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Jönköpingsquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Jönköpings kommun? (cirka)
Foto: Tupungato / Shutterstock.com
I vilket landskap ligger Jönköping?
Vilket år fick Jönköping stadsprivilegier?
Vad heter sjön som ligger precis norr om staden?
Under första halvan av 1900-talet trafikerades Jönköping av spårvagnar. Hur många linjer fanns det?
Foto: Jönköpings läns museum
Vilket av följande smeknamn är förknippat med Jönköping?
Foto: Tupungato / Shutterstock.com
Vad heter det lokala fotbollslaget i Jönköping?
Vilken Europaväg passerar rakt genom Jönköping?
Vad har Jönköping för riktnummer?
På bilden nedan ser du en av Jönköpings högsta byggnader. Vad heter byggnaden?
Foto: HStigson / Shutterstock.com
Vilken av följande orter är INTE en tätort i Jönköpings kommun?
Vem av medlemmarna i ABBA är född i Jönköping?
Foto: dotmiller1986 / Shutterstock.com
Vad heter det främsta hockeylaget i Jönköping?
Vad heter det 343 meter höga berget som ligger strax söder om Jönköping?
I Jönköping finns denna vackra kyrka. Vad heter den?

Testa dina kunskaper om andra städer i Småland

Mattias

Monday 18th of March 2024

5/15.