Skip to Content

Quiz om Kalix

Quiz om Kalix

Kyrkan i Kalix. Fotograf: Roland Magnusson/Shutterstock

Hur mycket kan du om Kalix? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Kalixquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Kalix kommun? (cirka)
Vad heter älven som går längs Kalix?
I vilket landskap ligger Kalix?
Vad har Kalix för riktnummer?
Vad heter det lokala fotbollslaget i Kalix?
Vilken av följande tätorter är inte en ort i Kalix kommun?
En av världens bästa romsorter kommer ifrån Kalix. Vad heter den?
Sedan 1988 har det anordnats en sommarfestival i Kalix. År 2023 fick evenemanget ett nytt namn. Vad heter festivalen nu?
Vad heter detta iglooformade turistboende som ligger vid Kalixälven?
Vilket påstående stämmer om kyrkan i Kalix?
Kalix skärgård har 792 öar. Vilken av nedanstående öar är INTE en av Kalix skärgårdsöar?
Vad heter det lokala bandylaget som spelat flera säsonger i Allsvenskan?

Testa dina kunskaper om andra städer i Norrbotten

Mattias Rönn

Sunday 3rd of March 2024

2/12.