Skip to Content

Quiz om Klippan

Quiz om Klippan

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Hur mycket kan du om Klippan? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Klippanquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Klippans kommun? (cirka)
Foto: StellaSalander/Mostphotos
Vilket landskap tillhör tätorten Klippan?
Klippan hade ett annat namn från början. Vilket?
Vad har Klippan för riktnummer?
Från Klippans station avgår det regelbundna avgångar med pågatåget. Den ena slutstationen är Helsingborg, vilken är den andra?
Vilken fågel är Klippans kommunfågel?
På Klippans Hembygdsgård hålls en årlig spelmansstämma till minne av PJ Berndtsson. Vad heter stämman?
Hur många tätorter finns det i Klippans kommun?
Foto: Håkan Bewert/Mostphotos
Klippans kyrka är världsberömd för sin arkitektur. Vad heter kyrkan?
Foto: kimson/Shutterstock.com
Vilket av följande naturreservat ligger i Klippans kommun?
Vad heter ån som rinner genom Klippans kommun?
Foto: Photosbypatrick/Mostphotos
Vilket år invigdes stationshuset i Klippan?
Om man åker med regionbuss 510 från Klippan och hoppar av på slutstationen. I vilken ort har man då hamnat?
Under vilket århundrade invigdes pappersbruket i Klippan?
Vilken härad tillhör merparten av Klippans kommunområde?

Testa dina kunskaper om andra städer i Skåne

Mattias

Monday 13th of May 2024

2/15.