Skip to Content

Quiz om Ludvika

Quiz om Ludvika

Utsikt över Ludvika. Fotograf: Tommy Alven / Shutterstock.com

Hur mycket kan du om Ludvika? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Ludvikaquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Ludvika kommun? (cirka)
I vilket landskap ligger Ludvika?
Foto: a40757 / Shutterstock.com
Vilken av följande skidorter ligger i Ludvika kommun?
Foto: Jonlevbeckmann87/Shutterstock
Vad heter den lokala tidningen som tillkom efter en sammanslagning av Ludvika Tidning och Bergslagspostens Dalaupplaga?
En liten del av centralorten Ludvika tillhör en annan kommun än Ludvikas kommun. Vilken är den andra kommunen?
Foto: JazzaInDigi/Shutterstock
Vilken av följande slogans är förknippad med Ludvika?
Foto: Magnus Binnerstam/Shutterstock
Vilket år fick Ludvika sina stadsprivilegier?
Foto: Tommy Alven / Shutterstock.com
Vad heter sjön som ligger väster om Ludvika där bland annat öarna Sollen och Granön är belägna?
Foto: Olavi Anttila/Shutterstock
Vilken svensk kung var det som lät anlägga ett kronobruk vid Ludvika på 1500-talet?
Foto: DanielaJGraphics/Shutterstock
Ludvika har en tysk vänort. Vad heter den?
Vilken del av Dalabergslagen tillhör Ludvika?
Foto: Magnus Binnerstam/Shutterstock
Vad har Ludvika för riktnummer?
Vad heter byggnaden på bilden nedan?
Foto: Tommy Alven/Shutterstock
Vilken av följande orter är INTE en tätort i Ludvika kommun?
Hitachy Energy är numera en av Ludvikas största arbetsgivare. Verksamheten har sitt ursprung i ett lokalt företag från början av 1900-talet. Vad hette verkstadsföretaget som grundades i Ludvika år 1900?
Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Testa dina kunskaper om andra orter i Dalarna

Mattias

Monday 8th of April 2024

3/15.