Skip to Content

Quiz om Trollhättan

Quiz om Trollhättan

Utsikt över Trollhättan och det gamla vattentornet. Foto: Trygve Finkelsen / Shutterstock.com

Hur mycket kan du om Trollhättan? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i detta Trollhättanquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Trollhättans kommun? (cirka)
Foto: Alexanderstock23 / Shutterstock.com
I vilket landskap ligger Trollhättan?
Trollhättan är en mångkulturell stad. Hur stor andel av Trollhättans invånare har utländsk bakgrund?
Foto: Alexanderstock23 / Shutterstock.com
Vad heter den lokala tidningen i Trollhättan?
Vad kallades området där Trollhättan ligger från början?
Foto: Trabantos/Shutterstock
Vilken av följande slogans är förknippad med Trollhättan?
Foto: Bo Johansson/Shutterstock
Vilket år fick Trollhättan stadsrättigheter?
Foto: Michael715 / Shutterstock.com
Vad heter farleden som går genom Trollhättan och som förbinder Vänern och Kattegatt?
Foto: Kedardome / Shutterstock.com
Vilket år stod den första slussleden färdig i Trollhättan?
Foto: T.Lagerwall / Shutterstock.com
Trollhättan fyra vänorter, varav en i Norge. Vilken är den norska vänorten?
Vilket av följande svenska bilmärken har sitt ursprung i Trollhättan?
Foto: Kevin Cole 44 / Shutterstock.com
Vad har Trollhättan för riktnummer?
Vad heter den årliga stadsfestivalen i Trollhättan som firats i juli månad sedan 1959?
Trollhättans IF och Trollhättans FK var tidigare två lokala fotbollslag som senare slogs samman och bildade en gemensam fotbollsklubb. Vad heter den nya klubben som numera är Trollhättans främsta fotbollslag?
En mindre del av centralorten Trollhättan ingår i en annan kommun. Vilken?
Foto: Bo Johansson/Shutterstock

Testa dina kunskaper om andra orter i Västergötland

Philip B

Wednesday 10th of April 2024

15/15

Mattias

Tuesday 9th of April 2024

4/15.