Skip to Content

Quiz om Vimmerby

Quiz om Vimmerby

Hur mycket kan du om Vimmerby? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Vimmerbyquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Vimmerby kommun? (cirka)
I vilket landskap ligger Vimmerby?
En av våra mest älskade författare är född och uppväxt i Vimmerby. Vad heter författaren?
Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com
Vilket av de tolv småländska små landen var Vimmerby en del av?
Vad heter ån som rinner in i Vimmerby kommun från Östergötland?
Från vilket århundrade är det nuvarande rådhuset i Vimmerby?
Vilket län tillhör Vimmerby?
Vad heter det lokala fotbollslaget i Vimmerby?
Vilket av följande djur finns avbildat på Vimmerbys vapensköld?
Vad heter nationalparken som ligger i Vimmerby kommun?
Vad har Vimmerby för riktnummer?
Vilken av följande orter är INTE en tätort i Vimmerby kommun?

Testa dina kunskaper om andra städer i Småland

Mattias

Saturday 16th of March 2024

4/12.