Skip to Content

Visby ringmur

Visby ringmur

Visby ringmur på Gotland. Fotograf: Danita Delimont/Shutterstock

Visby ringmur är en medeltida stadsmur på Gotland som har en längd på hela 3,4 kilometer. Den äldsta delen av muren uppfördes redan på 1100-talet vid stadens norra hamninlopp. Men det var först på den senare halvan av 1200-talet som landmuren blev en egentlig stadsbefästning runt Visby.

Ringmuren på Visby är en av Nordens äldsta profana byggnader. Den har haft en stor betydelse för Gotland under medeltiden, där stadsmuren fungerat som skydd för visbyborna.

Idag är Visby ringmur en välbesökt sevärdhet på Gotland med tiotusentals besökare varje år.

Ringmurens status som världsarv

Visby ringmur har varit listat som ett UNESCO-världsarv sedan 1995 då Hansestaden Visby fördes in på Unescos lista med världsarv. Ringmuren är en stor anledning till att staden fått status som världsarv då det är en av Europas mest intakta stadsmurar.

Utsidan på Visby ringmur
Utsidan på Visby ringmur. Fotograf: tintindesignstudio/Shutterstock

Vandring längs Visby ringmur

Det är inte tillåtet att gå uppe på muren. Däremot kan man vandra längs med ringmuren, en sträcka som är cirka 3,5 kilometer lång. Under sommarmånaderna är det även möjligt att följa med på en guidad tur där man då också får chansen att besöka några av ringmurens torn.

Vandring längs ringmuren på Gotland
Vandring längs ringmuren på Gotland. Fotograf: Danita Delimont/Shutterstock

Ringmurens torn, byggnader och delar

Kruttornet

Kruttornet är det äldsta tornet som ingår i Visby ringmur. Det uppfördes som ett kastal redan på 1100-talet. Tornet har en höjd på 25 meter och har bland annat använts som fängelse.

Dess nuvarande namn kommer ifrån att tornet användes till förvaring av krut under 1700-talet. Enligt dendrokronologiska dateringar har tornets byggnadsår uppskattats till 1151.

Kruttornet i Visby
Kruttornet. Fotograf: Per-Erik Skramstad / Shutterstock.com

Dalmanstornet

Dalmanstornet är ett cirka 17 meter högt försvarstorn i Östermur mot Östergravar som är byggt kring en tidigare port i den gamla muren. Namnet har tornet fått från L.R Dalman som är en före detta vice landshövding på Gotland. Han lät bygga om tornet till sädesmagasin under det tuffa svältåret 1784.

Dalmansporten
Dalmansporten. Fotograf: Danita Delimont/Shutterstock

Snäckgårdsporten

Snäckgårdsporten var tidigare känd som Västerport. Det är ett av ringmurens äldsta porttorn. Sedan 2009 är Snäckgårdsporten omgjort till en utsiktsplats med golv och trappor på flera våningar. Tornet nås från insidan av muren och en väktargång från tornet Silverhättan.

Snäckgårdsporten
Snäckgårdsporten med utsiktsplats. Fotograf: Per-Boge/Shutterstock

Sankt Göransporten

Sankt Göransporten är som tagen ur en riddarsaga. Porten leder ut från innerstaden och vidare mot Sankt Görans hospital, som var en större anläggning under medeltiden med kyrka och sjukhus för spetälska.

Sankt Göransporten
Sankt Göransporten. Fotograf: Nicola Pulham/Shutterstock

Norderport

Norderport brukar anges som ringmurens tredje äldsta torn. Härifrån kom alla nordliga transporter in i staden. Det är också en av få portar i Visby ringmur som används för biltrafik.

Norderport har haft ett strategiskt läge sedan tornet byggdes och har därmed fått extra stor försvarskraft. Tornet har en öppning där man kunde hälla ut vatten ifall fienden försökta sätta eld på porten.

Norderport
Norderport. Fotograf: Danita Delimont/Shutterstock

Österport

Österport är uppförd tidigast 1286 enligt dendrokronologiska dateringar. Det är därmed ett av de äldsta tornen i Visby ringmur. Denna port var en av de viktigaste vägarna in i Visby då landsvägen från Gotlands östra och centrala delar ledde hit.

Österport
Österport. Fotograf: Leif Ingvarson / Shutterstock.com

Fakta om Visby ringmur

Ringmuren i Visby är 3,44 kilometer lång. Ursprungligen fanns det 30 marktorn i muren om man inkluderar den södra kastalen. Av dessa 30 ursprungliga torn finns 27 stycken bevarade.

Enligt historiska källor har det funnits upp till 22 sadeltorn utplacerade på olika delar av ringmuren. Idag finns det 9 stycken sadeltorn som bevarats. Vid tidpunkten då Visby ringmur stod färdig omkring 1350 fanns det 18 portar utplacerade i ringmurens olika delar.

Ringmuren på Gotland
Ringmuren på Gotland. Fotograf: kimson/Shutterstock

Visby ringmur är ett skyddat kulturminne i Sverige sedan 1805. Den första delen av muren som byggdes brukar kallas för Sjömuren. Den ligger närmst vattnet och uppfördes omkring 1250 och 1260. Sjömuren har en höjd på cirka 4,5 meter till 5,5 meter.

Den andra delen av muren brukar kallas för Landmuren och den uppfördes något senare på 1200-talet. Vid den tidpunkten hade landmuren ungefär samma höjd som Sjömuren och det var inte förrän på 1300-talet som landmuren blev förstärkt och upphöjd till 10-11 meter.

Fler sevärdheter på Gotland