Skip to Content

Fakta om Blekinge

Fakta om Blekinge

Brändaholms koloniområde i Karlskrona. Fotograf: Wiklander/Shutterstock

Vi har samlat ihop 20 fakta om Blekinge som du kanske inte visste sedan tidigare. Denna artikel är en del av Svenska Destinationers artikelserie med fakta om olika landskap i Sverige.

Intressanta fakta om Blekinge

En vanlig dag föds det 3-4 barn i Blekinge

Varje år föds det omkring 1300-1500 barn i Blekinge. Detta innebär att det föds omkring 3-4 barn dagligen på Blekingesjukhusets förlossningsavdelning, som ligger i Karlskrona.

Blekinge brukar kallas för Sveriges trädgård

Smeknamnet ”Sveriges trädgård” kom troligtvis till genom att Blekinge är ett bördigt landskap med ovanligt goda förutsättningar för att odla. En annan förklaring är att länet ska ha kallats för Danmarks trädgård tidigare under danskt styre, som då syftar på att danskarna åkte hit för att hämta virke till sina skepp.

Blekinge har tillhört Danmark i över 400 år

Det var inte förrän efter freden i Roskilde som Blekinge blev permanent svenskt, samtidigt som Skåne, Halland och Bohuslän. Dessförinnan har landskapet styrts av både Sverige och Danmark.

I över 400 år har Blekinge varit under danskt styre och det danska arvet finns kvar på sina håll runtom i landskapet, bland annat i Sölvesborg och Kristianopel. I Kung Valdermars jordebok från 1231 finns det första säkra beviset för att Blekinge var en del av Danmark.

Småbåtar i Kristianopel
Småbåtar i Kristianopel. Fotograf: Imfoto / Shutterstock.com

Det bor omkring 160 000 personer i Blekinge

Enligt senaste statistik från SCB bor det 158 740 personer i landskapet Blekinge. En stor del av landskapets invånare är bosatta i residensstaden Karlskrona, som också är Blekinges största kommun.

Två blekingebor som njuter av solen
Två blekingebor som njuter av solen. Fotograf: Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock

Blekinge har en egen landskapssång

Blekinges landskapssång heter Min Blekingsbygd. Den är skriven av Fritiof Strömmerstedt och tonsatt av Torsten Wall. Texten lyder enligt följande:

Min Blekingsbygd, min fagra strand,
du kära flik av mitt fosterland,
hur mäktigt du till mig talar.
Ack, det var dig, som först jag såg,
ditt vida hav och din insjövåg
och dina leende dalar.
I dina bokars pelargång
jag drömt min vårnatts dröm vid sång
av jublande näktergalar,
av jublande näktergalar.

Jag älskar dig, min väna kust,
jag älskar dig, och i ungdomslust,
när fäderneslandet kallar
och svenska flottan manas fram,
med blågul duk över pansrad stam
från dina skyddande vallar,
jag går till kamp för dig, min bygd,
mitt hem i gröna skogars skygd,
där böljan mot hällen svallar,
där böljan mot hällen svallar.

Prinsessan Adrienne är Blekinges hertiginna

Sedan 2018 innehar prinsessan Adrienne titeln som hertiginna av Blekinge. Hon är dotter till prinsessan Madeleine och har plats nummer elva i tronföljden.

Prinsessan Adrienne
Prinsessan Adrienne. Fotograf: Liv Oeian / Shutterstock.com

Geografiska fakta om Blekinge

Blekinges högsta punkt mäter 189,65 meter över havet

Rävabacken är Blekinges högsta punkt med en höjd som når 189,65 meter över havet. Den är belägen vid Farabol i Olofströms kommun.

Blekinge är Sveriges näst minsta landskap

Blekinge har en total yta på 2941 km², vilket gör det till det näst minsta landskapet i Sverige, efter Öland.

Vy över Blekinges skärgård
Vy över Blekinges skärgård. Fotograf: lmfoto/Shutterstock

Blekinges lägsta temperatur

-32 grader är den lägsta temperaturen som uppmätts i Blekinge. Detta var den 26 januari 1942 med lägsta temperatur uppmätt i Marielund, nordväst om Karlskrona. Samma dag hade även Ronneby sitt köldrekord på -31,8 grader.

Blekinges högsta temperatur

34,6 grader är den högsta temperaturen som uppmätts i Blekinge. Detta var ute på Hanö, den 9 augusti 1975.

Fyren ute på Hanö
Fyren ute på Hanö. Fotograf: Nalle Vattenskalle/Shutterstock

Ett örikt landskap

Blekinge har totalt 2875 öar, holmar och skär enligt statistik från SCB. Här finns Sveriges sydligaste skärgård. Några av de mest populära öarna inkluderar Tjäro, Aspö, Tärnö, Hanö och Sturkö.

Halen är Blekinges största sjö

Sjön är belägen i Olofströms kommun och ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, mört, löja och gädda fångats. Med en areal på 3,44 km² är Halen den största sjön i landskapet Blekinge.

Halen, Blekinges största sjö
Halen, Blekinges största sjö. Fotograf: Guillaume Hullin/Shutterstock

Historiska fakta om Blekinge

Blekinge nämns första gången i en fornengelsk berättelse från 800-talet

I Wulfstans reseskildring från 800-talet finns Blekinge omnämnt som ”Blecingaeg” där det berättas att Blekinge är det land som kommer efter Bornholm. Det berättas även att det tillhörde svearna på den tiden.

Wulfstan Blecingaeg

Ronneby är Blekinges äldsta stad

Ronneby är Blekinges äldsta stad och finns omnämnd som stad sedan 1200-talet, även om det äldsta bevarade dokumentet med stadsprivilegier är daterat till 1387. Vid denna tidpunkt var Ronneby en dansk stad. Heliga Kors kyrka är en byggnad som bevarats från denna tidsperiod.

Ronneby, den äldsta staden i Blekinge
Ronneby, den äldsta staden i Blekinge. Fotograf: Tommy Alven / Shutterstock.com

Blekinge blev kristet på 1000-talet

I mitten av 1000-talet kristnades Blekinge av biskop Egino efter att han verkat ivrigt för att omvända de hedniska blekingarna. Han brukar därför benämnas som Blekinges apostel.

Fotograf: Piotr Wawrzyniuk

Strax över 39 000 blekingebor emigrerade mellan 1851 och 1930

En stor utvandring från Sverige skedde från mitten på 1800-talet och fram in på 1900-talet. Från Blekinge utvandrade 39 189 personer enligt SCB. Blekingeborna emigrerade bland annat till Danmark och Tyskland, men även till USA. I Karlshamn fanns en av emigrationshamnarna dit många kom för att lämna Sverige och söka en bättre framtid i Amerika.

Utvandrarmonumentet i Karlshamn.
Utvandrarmonumentet i Karlshamn. Fotograf: Antony McAulay / Shutterstock.com

Fakta om Blekinge för barn

Nötväcka är Blekinges landskapsfågel

Nötväcka, vars latinska namn är Sitta europaea är en livskraftig fågelart som har en vass och lång näbb. På 1980-talet utsågs nötväckan till landskapsfågel i Blekinge.

Nötväcka, Blekinges landskapsfågel.
Nötväcka, Blekinges landskapsfågel. Fotograf: matushaban/Shutterstock

Ekoxe är Blekinges landskapsdjur

Ekoxen är Europas största skalbagge och har ett karaktäristiskt utseende. Sveriges landskapsdjur röstades fram av en jury på 1980-talet och då blev Ekoxen utnämnd till Blekinges landskapsdjur.

Ekoxen, Blekinges landskapsdjur
Ekoxen, Blekinges landskapsdjur. Fotograf: Kanyshev Andrey/Shutterstock

Ek och Kungsljus är Blekinges landskapsblommor

Enligt Wittrocks förslag från 1908 föreslogs Ek som Blekinges landskapsblomma. Även Kungsljus brukar omnämnas som landskapsblomma i Blekinge.

Blekinges landskapsblomma

Torsk är Blekinges landskapsfisk

Gadus Morhua, mer känd som torsk, är Blekinges landskapsfisk. Torsken är en havsfisk och i svenska hav är torsken som mest talrik runt Blekinge.

Gadus Morhua

Mer läsning från Blekinge