Skip to Content

Rökstenen

Rökstenen

Rökstenen är en runsten i Östergötland med världens längsta runinskrift. Runstenen är daterad till 800-talet och räkas som en av våra mest kända runstenar i Sverige.

Rökstenen har en höjd på 3,8 meter där cirka en tredjedel står under marknivå. Runinskriften berättar om nordisk mytologi och kungar. Samtliga sidor av stenen täcks av runor med 760 tecken totalt.

Rökstenen
Foto: Alex Waltner / Swedish Nomad

Rökstenen har ett mer ålderdomligt språk jämfört med senare runstenar från 1000-talet. Runristaren hette Varin med signum Ög 136.

Merparten av runinskriften på Rökstenen är ristad med den yngre runraden med 16 tecken. Detta har gjort det svårare att tyda Rökstenens runinskrift då samma tecken använts flera gånger för olika ljud.

Runor Rökstenen

Runristaren Varin behärskade både lönnrunor och skifferrunor. Lönnrunor var hemlighetsfulla runor som inte alla skulle kunna läsa.

Rökstenen beskrivs som det första litterära verket i Sverige och det är ett mycket intressant kulturarv från svensk vikingatid.

Nedan kan du se rad för rad hur Riksantikvarieämbetet tolkat runinskriften på Rökstenen.

RadNusvenskaFornnordiska
1Till minne av Vämod står dessa runoraft uamuþ stonta runaR þaR
2Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonenn uarin faþi faþiR aft faikion sunu
3Jag säger de unga det, vilka de två stridsbytena varsakum ukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR
4som tolv gånger blev tagna som krigsbyteþaR suaþ tualf sinum uaRin numnaR t ualraubu
5båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det and-baþaR somon o umisum monum þat sakum ona
6-ra vem som för nio släktled sedan miste livetrt huaR fur niu altum on urþi fiaru
7hos reidgoterna och han dogmiR hraiþkutum auk tu
8hos dem till följd av sin skuldmiR on ub sakaR
9Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnasraiþ þiaurikR hin þurmuþi stiliR
10hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad påflutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o
11sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingarkuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika
12Det säger jag som det tolfte var Gunns hästþat sakum tualfta huar histR si ku
13ser föda på slagfältet, där tjugo konungarnaR itu uituoki on kunukaR tuaiR tikiR sua
14ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilkaþ o likia þat sakum þritaunta huariR t
15tjugo konungar satt på Själland under fyrauaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fia
16vintrar, med fyra namn, föddakura uintur at fiakurum nabnum burn
17åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs sö-iR fiakurum bruþrum ualkaR fim raþulfs su
18ner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hord-niR hraiþulfaR fim rukulfs suniR hoislaR fim haruþ
19-s söner, fem Gunnmund, Björns söner.s suniR kunmuntaR fim birnaR suniR
20Nu för de unga säger fullständigt envar (?)… eftersporde (?).nuk m— (m)– alu –(k)(i) ainhuaR -þ… …þ … ftiR fra
21Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-sagwm mogmeni (þ)ad hOaR igOld
22-ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offeriga OaRi gOldin d gOonaR hOsli
23Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättlingsakum ukmini uaim si burin ni
24är född. Vilen är det. Han kunde krossaþR troki uilin is þat knuo knat
25en jätte. Vilen är det. Nit.i iatun uilin is þat
26Jag säger de unga: Torsakum ukmini þur
27Sibbe viets väktaresibi uia uari
28avlade nittioårig (en son)ul niruþR

Fakta om Rökstenen

  • Tidsperiod: 800-talet.
  • Runristare: Varin.
  • Höjd: 382 cm (125 cm under marken).
  • Bredd: 138 cm.
  • Tjocklek: 19-42 cm.
  • Material: Granit.

Rökstenens runinskrift som musik

Sångerskan och kompositören Karin Högielm har tonsatt Rökstenens text på svenska.

Även Vikingmetalbandet King of Asgard har gjort en låt på engelska som heter Vämods tale. Den är baserad på de 19 första raderna av Rökstenens runinskrift.

Vägbeskrivning

Rökstenen är placerad utanför Röks kyrka i Ödeshögs kommun i Östergötland.

Rökstenen vägbeskrivning

Andra sevärdheter i Östergötland

  • Alvastra klosterruin
  • Naturum Tåkern
  • Vadstena Slott

Har du besökt Rökstenen i Ödeshögs kommun? Dela gärna något från din egen upplevelse i kommentarsfältet nedan.