Skip to Content

Quiz om Höganäs

Quiz om Höganäs

Foto: Bengt Hultqvist/Mostphotos

Hur mycket kan du om Höganäs? Testa dina kunskaper och se hur många rätt du får i Höganäskunskap!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

I vilket landskap ligger Höganäs?
Vilket av följande påståenden stämmer om Höganäs?
Foto: Conny Persson/Mostphotos
Vad heter den halvö där Höganäs ligger?
Hur många invånare har Höganäs kommun? (cirka)
Foto: Bengt Hultqvist/Mostphotos
Vilken av följande slogans är förknippad med Höganäs?
Vad heter stranden i Höganäs?
Vilket av följande är Höganäs särskilt känt för?
Foto: um_land/Mostphotos
Vad har Höganäs för riktnummer?
Hur många tätorter finns det i Höganäs kommun?
I Höganäs kommun finns en av Skånes äldsta sätesgårdar. Vad heter slottet på bilden nedan som har en tillhörande slottspark?
Foto: trabantos/Shutterstock
Vilken nummer har regionbussen som går mellan Höganäs och Helsingborg?
Foto: Bengt Hultqvist/Mostphotos
I vilken härad ingick Höganäs?
Vilket år fick Höganäs stadsrättigheter?
Foto: Bengt Hultqvist/Mostphotos
Orten Höganäs omnämns för första gången i skrift 1488. Vad hette det lilla fiskeläget då?
Vilket politiskt parti blev störst i Höganäs kommunval 2022?
Foto: vchal/Shutterstock

Testa dina kunskaper om andra skånska orter

John

Thursday 30th of May 2024

Kul sätt att få ny kunskap