Skip to Content

Quiz om Växjö

Quiz om Växjö

Fotograf: Amina Musa / Shutterstock.com

Hur mycket kan du om Växjö? Testa dina kunskaper om staden och se hur många rätt du får i detta Växjöquiz!

Varje fråga har fyra svarsalternativ. Välj det svar som du tror är rätt. Efter att du valt ett svarsalternativ visas rätt svar tillsammans med en faktaruta.

Därefter scrollar du vidare till nästa fråga. I slutet av testet, när du svarat på samtliga frågor kommer en sammanställning med antal rätt samt en titel utifrån din kunskapsnivå.

Hur många invånare har Växjö kommun? (cirka)
Foto: Michael715 / Shutterstock.com
I vilket landskap ligger Växjö?
Vilket är det främsta fotbollslaget i Växjö?
I vilket län är Växjö residensstad?
Vad heter det stora köpcentret i Växjö?
Vilken av följande slogans är förknippad med Växjö?
Vad heter slottet som visas på bilden nedan?
När fick Växjö stadsrättigheter?
Vem är personen som finns med på Växjös kommunvapen?
Vad heter det främsta hockeylaget i Växjö?
Vad har Växjö för riktnummer?
Vilken av följande orter är INTE en tätort i Växjö kommun?

Testa dina kunskaper om andra städer i Småland